ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait! 

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Kárpáti Zoltán e.v., mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. 

Az Ön által megadott adatokhoz rajtam kívül senki nem fér hozzá és csak a számlázási adatokat: Szűcs Pál könyvelő ismerheti meg.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

Vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a www.karpatiklima.hu weboldalamon. 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom: Cégnév: Kárpáti Zoltán egyéni vállalkozó, adatkezelő

Adószám: 67792188-2-42 

Székhely: 1173 Budapest, Napkelet utca 38. 

Weblap: www.karpatiklima.hu 

Kapcsolattartás: Tel.: +3620-566-2079,

https://www.karpatiklima.hu

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele történik: Szűcs Pál könyvelőiroda.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás 

Adakezelési célok

Klímatechnikai szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelemJogalapok Az Ön személyes adatainak felhasználásához:

a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állítok ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

b) Telefonszámára és vezetéknevére keresztnevére, telepítési címére kizárólag szolgáltatás teljesítése céljából van szükség.Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

c) Hozzájárulását a telefonszám, vezetéknév és keresztneve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 

Az adatkezelés időtartama: 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat az utolsó teljesítés óta eltelt egy év múlva törlöm / megsemmisítem. 

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

a)    hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával

b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)    az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;

d)    az adat kezelésének korlátozása;e)    az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)    bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; 

h)    tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen. 


Jogorvoslati tájékoztatás:Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Honlap: http://www.naih.hu

Tevékenység

Kezelt adatok

Adakezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás helye és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

NAV felé

Székhelyen vagy könyvelőnél, Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Szűcs Pál 

Könyvelő

Könyvelőnél, Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Vezetéknév

Keresztnév

Telefonszám

Telepítési cím

Időpont egyeztetés, telepítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

Kapcsolat fennállását követő egy év

A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.